خُــــــــدایـــــــا؟؟

 

⇪گـــِــــــلہ نمیــــــــــــــــکنم.....!✘

 

ولـــــــــــــی.... ☞☜

 

بدتـــــــــــــــریــــــــن روزاے زندـــگیـــــــــم⇢⇡⇠

 

✦هـَــــــــــــــــــــــر روزه....

 

منبع : عاشقانه های من و تو |داغونم...
برچسب ها :